به سایت شرکت ساروج بن پی خوش آمدید

شنبه تا چهرشنبه 9:00 تا 15:00

خطوط لوله

آیگات یک ، از کوه نمک قم تا سلفچگان - تعمیرات موضعی پوشش سال 1388

تصفیه خانه فاضلاب شهرک غرب سال 1372

خط لوله شرکت ایران گاز ، بندرعباس سال 1381

خط لوله گاز سرخس سال 1382

خط لوله گاز منتظریه اصفهان سال 1383

خطوط لوله گاز شهید کلاهدوز

صنایع پارس سولفیت-شهرک صنعتی کاوه - ساوه سال 1380

متانول