به سایت شرکت ساروج بن پی خوش آمدید

شنبه تا چهرشنبه 9:00 تا 15:00

در زیر می توانید محصولات و خواص هر یک از مواد تولیدی شرکت ساروج بن پی را مشاهده کنید و در صورتی که برای پروژه خاصی نیاز به مواد پوششی دارید درخواست خود را ارائه کنید تا تیم تحقیق و توسعه این شرکت با توجه به نیاز شما مواد مناسب برای پروژه شما را پیشنهاد کند یا تولید کند:

تعمیرات ترک ها و آب بند نمودن سازه های بتنی SAROTHANE®️100
انواع پوشش های مورد نیاز سالنهای ورزشی سرپوشیده SAROTHANE®️200
ماستیک الاستومر جهت پر کردن درز های انبساط و ترمیم معایب بتن SAROTHANE®️300
پوشش داخلی مخازن نگهداری آب و مایعات و خطوط انتقال آب SAROTHANE®️400
کف پوش صنعتی با کاربری معمولی و سنگین SAROTHANE®️500
پوشش داخلی مخازن نفت خام، مشتقات نفتی و آب نمک اشباع SBP Cold Glaze®️600
پوشش خارجی لوله ها و شیرفلکه های دفنی SBP Cold Glaze®️700
پوشش اسکله ها و نواحی مواجهه با آب دریا بخصوص Splash Zone SAROTHANE®️800
پوشش مقاوم و عایق در برابر برق های فشار قوی SAROTHANE®️900
پوشش آنتی استاتیک SAROTHANE®️1000
پوشش درونی سازه های فاضلاب شهری و صنعتی SBP Cold Glaze®️1100
پوشش ترافیکی پل های فلزی و بتنی ماشین رو و پیاده رو SAROTHANE®️1200
 ترمیم قطعات آسیب دیده فلزی به روش جوشکاری سرد SAROTHANE®️1300
        پوشش ضد حریق SAROTHANE®️1400
پوشش داخلی مخازن نگهداری بنزین بدون MTBE SAROTHANE®️1500
بتن پلمیر سبک و سنگین برای ترمیم مقاطع آسیب دیده سازه های بتنی SAROTHANE®️1600
پوشش محافظ جداول بتنی SAROTHANE®️1700
پوشش خارجی گرم اجرای Fast Cure جهت لوله های مدفون SAROTHANE®️2400
ساخت سلول های الکترولیز SAROTHANE®️ 3100