به سایت شرکت ساروج بن پی خوش آمدید

شنبه تا چهرشنبه 9:00 تا 15:00

توضیح مختصر:

از جمله فناوری ها و اختراعات به ثبت رسیده که همواره در برنامه توسعه R&D شرکت می باشد ، طرح تکمیلی حاصل بیش از سی سال تجربه موفق و تحقیق و نتیجه گیری از قدیمی ترین صنعت یک هزار و چهارصد ساله تولید مصالح ساختمان با عمر بلند که با رفع نواقص و تکمیل خواص کاربردی آن ، و نیز فناوری مقاوم سازی سازه های دریایی زیر آبی از روی سطح آب با خاصیت پخت پلیمری در حضور آب ، طی دو مورد اختراع توسط مدیر امور تحقیقات و فناوری این شرکت در آمریکا و ایران به ثبت رسیده است.

پوشش خطوط لوله و مخازن

سدها

پروژه های انجام شده آب بندی سد

1

عملیات آب بندی و پوشش حفاظت سطحی گالری و سر ریز سد علویان مراغه

2

پوشش آب بندی درزهای کانال سد درودزن فارس

پستهای برق

مقاوم سازی خطوط لوله آب

پروژه های انجام شده صنعت فاضلاب

1 تعمیر و پوشش مخازن آب مربوط به آستان قدس رضوی 3پوشش ضد خوردگی در صنایع سرب و روی ایران
2 پوشش مخازن فاضلاب اسیدی فولاد مبارکه اصفهان از طریق نمایندگی4پوشش اولین سیستم فاضلاب تهران

مخازن آب شرب

پروژه های انجام شده کف سالن های نیروگاه

1 پوشش کف سالن های نیروگاه ملاصدرا 3 پوشش کف سالن های نیروگاه سد سفید رود
2 پوشش کف سالنهای شرکت مدیریت تولید برق فارس 4 پوشش کف سالن سد سفید رود