به سایت شرکت ساروج بن پی خوش آمدید

صنایع مشابه و مشترک

مخازن

پوشش حوضچه های آب شور دریا

پوشش شیر فلکه های دفنی

برخی از پروژه های شرکت ساروج بن پی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی:

1

 

پروژه سطوح بیرونی و درونی نیروگاه شماره 2 پالایشگاه آبادان

21

پوشش مخازن نفت کوره پالایشگاه لاوان

2

پوشش کف سالن الکترود دیالیز پالایشگاه گاز کنگان

22

پوشش مخازن نفت خام تلمبه خانه نفت آفرینه

3

پروژه پوشش استخرهای شنا و بازسازیهای آنها در آبادان برای شرکت ملی نفت ایران

23

پوشش مخازن نمک اشباع واحد سوداش پتروشیمی شیراز

 

4

تامین پوشش برای شرکت نفت و گاز کارون

24

پوشش داخلی مخزن نگهداری نفتا – پالایشگاه لاوان

5

تامین مصارف پوشش های ضد خوردگی تلمبه خانه گاز

بید بلند – آغاجاری

25

پوشش مخازن جمع آوری مایعات گاز ترش در فاز 2 پالایشگاه شهید هاشمی نژاد خانگیران

6

تامین پوشش تعمیرات نفت و گاز کارون

26

پوشش مخزن نفت گاز انبار نفت ری

7

تامین پوشش ضد خوردگی شرکت خوارزمی بندر امام

27

پوشش مخزن نفت کوره تلمبه خانه نفت قزوین

8

پوشش دیسالترهای شرکت نفت فلات قاره در جزیره لاوان

28

پوشش مخازن مواد شیمیایی پتروشیمی شیراز

9

پوشش ضد خوردگی اسکله صادراتی پتروشیمی رازی در بندر ماهشهر

29

پوشش مخازن نفت خام پالایشگاه لاوان

 

10

پوشش اسکله ها و تاسیسات مواجه با خوردگی پتروشیمی رازی

30

پوشش خط لوله نیروگاه بندر عباس

 

11

پوشش ضد خوردگی پایلها و سکوهای دریایی برای شرکت تاسیسات دریایی

31

انجام تعمیرات پوشش خط لوله 40 اینچ آیگات یک

12

پوشش شیر فلکه های دفنی شهری شهرک ملی گاز ایران

32

تامین پوشش لوله های دفنی تلمبه خانه نفت پایطاق

13

پوشش شیر فلکه های Heavy Duty خطوط لوله شرکت گاز تهران بزرگ

33

پوشش کف مخزن نفت خام شرکت خطوط لوله و مخابرات لرستان

14

پوشش شیر فلکه های شرکت گاز تولید شده در شرکت گداختار

34

تعمیر پوشش خط لوله 6 اینچ نجف آباد برای اداره گاز رسانی به صنایع

15

تامین پوشش پمپ های آب دریا در پتروشیمی رازی

35

پوشش لوله های دفنی شرکت نفت سپاهان

16

تامین پوشش شیرفلکه های خطوط لوله و مخابرات خوزستان

36

تامین پوشش خط لوله انتقال آب پالایشگاه آبادان

17

پوشش سرجوش لوله های شرکت خطوط لوله و مخابرات شاهرود

37

تعمیرات پوشش لوله و شیر فلکه ها در پالایشگاه بید بلند و فجر کنگان

18

پوشش سرجوش لوله های شرکت خطوط لوله و مخابرات مرکزی

38

پروژه خطوط لوله صادرات نفت کوره ماهشهر – کارفرما پالایشگاه آبادان

19

پوشش شیر آلات در بدترین شرایط محیطی برای منطقه گاز مشهد در شهر گرگان و مشهد

39

پوشش خط لوله پالایشگاه اصفهان در مورد سیستم خنک کننده پالایشگاه

20

پروژه پوشش سر جوش خط لوله 16 اینچ گاز ترش خانگیران

40

پوشش تعمیراتی خط لوله در تنگه پیرزال