به سایت شرکت ساروج بن پی خوش آمدید

شنبه تا چهرشنبه 9:00 تا 15:00

کاربرد ها و موارد مصرف Sarothane در صنایع فرودگاهی

  • بازسازی اپرونهای فرودگاهی و نجات سازه های در حال تخریب جهت ماندگاری و ایجاد ایمنی با مقاومت گرمای بالاتر از یکصد درجه و سرمای بیش از بیست درجه زیر صفر و نیز تابش نور خورشید با اثرات UV-A و UV-B با مقاومت بیش از بیست سال سرویس دهی (اختراع به ثبت رسیده)
  • تعمیرات و بازسازی باندهای فرودگاهی مواجه شده با تخریب ناشی از عملیات جنگی در مدت کوتاه و همچنین اپرون ها و ساختمان ها
  • پوشش کف و دیواره های آشیانه های هواپیما ها بخصوص سالن های تست مکش در بخش آزمون موتور های جت

پروژه های انجام شده اپرونهای فرودگاهی

ترمیم و حفاظت سطوح فوق سنگین بتنی تخریب شده اپرونهای نیروی هوایی تهران

پروژه های انجام شده کف آشیانه

پوشش کف آشیانه ها در فرودگاه مهرآباد